• Procedura de reconsiliere RC.CARS

  • 10/05/2015

  Daca aveti un accident treceti prima data pe la noi!
   Un mod rapid ?i u?or pentru a încerca s? solu?ioneze litigiul cu privire la cererile RC Cars cu o companie de asigur?ri, f?r? un avocat, judec?tor, un caz civil lung ?i costisitor: bunul acord comun.

  Ce este.

  conciliazione rc auto
   Acordul comun provine dintr-un acord între ANIA (Asocia?ia Na?ional? a Societ??ilor de Asigurare ?i de unele asocia?ii de consumatori, în scopul de a facilita rela?iile dintre consumatori ?i companiile de asigur?ri ?i de a reduce litigii în domeniul de masini RC.

  Litigiile care pot fi tratate prin acordul comun sunt cele legate de cererile de r?spundere civil? auto în cazul în care cererea nu dep??e?te € 15.000,00.

  Pute?i activa serviciul de acord comun , atât în cererile de desp?gubire directe tratate cu faptasul ca, în procedura normal?.

  Poate activa consumatorii de acorduriile comune care a depus o cerere de desp?gubire pentru prejudiciul a societ??ii ?i nu a primit un r?spuns, sau a fost refuzata oferta, sau nu a acceptat, dac? nu ca un avans, oferta compensare a companiei.

  Procedura de acord comun poate fi activat? dup? evaluarea pagubelor în cazurile în care nu exist? nici o sanc?iune pentru o misiune incorect? a reclasific?rii corect? a statutului lor de risc.
   Cum se activeaza?
   Pentru a accesa procedura, consumatorul poate contacta unul dintre birourile sau ajuta la punctul asocia?iei, Konsumer în cazul nostru, de?i nu direct implicat prin intermediul semnatar sora sa la ACU, conducerea o cerere de acord comun , utilizând formularul care poate fi desc?rcat de pe site-ul de aceea?i ?i asocia?ii Ania, ?i anexând o copie a documenta?iei în posesia sa (cerere, modul CAI ?i eventuala reac?ie a companiei).

  Procedura nu implic? costuri pentru consumator subiectul a accept?rii în asociere.

   

  Cum functioneaza?

   

  Primirea de cererea de consum pentru acordul comun , Asocia?ia examineaz? motivele pentru care consumatorul ?i le evalueaz? pe fondul cererii.

  În cazul în care Asocia?ia consider? c? a fondat cererea vine în contact electronic cu societatea de asigurare în cauz?.

  Ar trebui s? fie alc?tuit dintr-o Comisiei de acord comun format dintr-un reprezentant al asigur?rilor ?i un reprezentant al Asocia?iei consumatorilor.

  Procedura de acord comun are o durat? maxim? de 30 de zile: În cazul unui rezultat pozitiv, procesul se încheie cu semnarea unui acord de reglementare de acordului comun care intr? în vigoare; dac? rezultatul este negativ, este tras, cu toate acestea, lipsa unui acord verbal, care va fi comunicat imediat la consumator.

  Continua...
 • FAMILY DOCTORS

  • 10/05/2015

  The family doctor will visit or receive visits from 8am to 8pm from Mondays to Fridays, Saturday mornings from 8am to 10am If assistance is needed out of the doctors scheduled timetable one has to call the Guardia Medica (Emergency Medical Service) One has to book a visit to the doctors clinic beforehand. That is not the case of emergency of course If one cannot move from home, a home visit can be booked before 10am, and the doctor must see to his patient as soon as possible during that same day. Home visits booked after 10am, will then be seen to before 12 o’clock of the day after ON SATURDAYS the doctor doesn’t receive patients in clinics but may practice home visits before 10 am in the morning, or at any other hour decided beforehand The Regional Emergency Medical Service provides acute medical care and medical transport, when ones doctor is not on duty (ie saturday afternoons, sundays and festivities, night time) to everyone, non regional residents included The Emergency Medical Service is summoned by members of the public via an emergency telephone number which puts them in contact with the central call center which will give remain in constant contact if necessary,whilst sending out a medical team with doctor in situ The Emergency Medical Service cannot book hospital visits exams or checkups. The EMS doctor listens to and valuates the patients formal requests, takes notes of them along with all necessary information. He may then give advice via phone for the less serious cases, decide to send a doctor in sit for the more serious ones, or transfer the call to the Emergency unit at the 118 telephone number in case of acute emergency. In cases of non-acute emergencies, the doctor may call the patient to verify the effects of the medication he has prescribed the patient, or to monitor the evolution of the case The Emergency Medical Service after seeing the patient may then decide to: a) prescribe a temporary medication for the next 48/72 hours b) certifies the shift-workers inability to go to work c) decide to take the patient into hospital for further care.

  Continua...
 • Kutia te zeza (check box)

  • 10/05/2015

  Bileta, Sigurime, taksa, Kursime, ushqimi, telefoni Puna Jone jane te drejtat e tuaja! Në këtë periudhë ka aq shumë fjale per Kutit e zeza(kuti çek) për makina, janë pajisje satelitore që duke përdorur teknologjinë e sistemit GPS, nje sistem qe përdoret sidomos në per varkë per të pase Poziten e anijes dhe përshtatur më vonë per Përdorimin në tokë për qëllimeushtarake. Përdorimi i tyre në bord te makinave fillimisht nevojshme për të monitoruar rrugë, stilin e ngrahrjesdhe ndonjë arrestim aksidental, tani mund te ofrojnë automobilistit një sëri shërbimesh shumë dobishme edhe për qëllime të sigurise. CHEK BOX moderne eshte e pajisur me një GPS, një skede gsm sim për komunikimet dhe një Accelerometer.Pajisja,Pasi qe eshte instaluar, ju lejon qe të zbuluani poziten e automjetit vazhdimisht dhe për të gjetur atë në rastin e vjedhjes ose aksidenti, apo edhe të jetë përdoret për të komunikuar me një qendrore menaxher operacional i cili përdor kete shërbimit.Çdo situata të rrezikshme, të tilla Per Shembull: avari automjetit, grabitje në tentativë ose sëmundja e shoferit apo pasagjerërve kështu mund të zgjidhen automatikisht ose kërkuar direkt nga përdoruesi. Në rast të një aksidenti kutia e zeze zbulojnë automatikisht rrëzimit të automjetit duke telefonuar qendres te Operacionit, duke lejuar për të kristalizuar të majtë, përmes mbështetjes së një ekspertize teknindertuese telematike. Një funksion tjetër është ajo për të siguruar të dhëna agregate qe kompanitë e sigurimeve mund të përdorni për të rregulluar çmimin e sigurimit, si mund te jete kuantifikimi i kilometrave,Rrugët dhe stili i ngarjes. Telematikja, pra, ofron mundësi për të luftuar Fenomenin e mashtrimit (për shembull aksidentet “fantazmë”), shpejtëson ndihmens, gjehen makina të vjedhura dhe të sigurojë të dhëna të vlefshme për një të vërtetë personalizim te sugurimet e automjeteve dhe mund të çojnë në kursime të normës tariffa per Makina pavarësisht nga territori në të cilin jeton. mund të çojë në kursime të normës sostanziosi Makina RC pavarësisht nga territori në të cilin jeton.

  Continua...
 • Sistemi djellor termik

  • 10/05/2015

  Shoqata e Konsumatoreve per mbrojtjen e Konsumatoreve Bileta, Sigurime, taksa, Kursime, ushqimi, telefoni Puna Jone jane te drejtat e tuaja! instalim Të dy sistemet sigurojnë një instalim të thjeshtë • nuk kërkojnë vepra pushtuese. • nuk kërkojnë prishjen e sistemeve te vjetra. Sistemi Diellor termik mund të kryesh lehtë me sistemin e ekzistuese hidraulik nëpërmjet lidhjes me kazan e ngrohjes. Kazani i ngrohrjes nuk duhet domosdoshmërisht të ketë veçantëri predispozicionesh, megjithatë, sistemi do të ketë një tëperformnce të lartë me kaldaja projektuar me konceptime te reja (kaldaja Përqendrimi). caktimin e masave Parametrat thelbësore për caktimin e masave te saktë të një impianti për ACS janë: • Numri i anëtarëve të familjes; • Zona klimatike e vendit te instalimit; Nëse ju dëshironi të caktoni masat per të dhane mbështetje per Ngrohje do duhet të vlerësuet nje Siperfaqen e animi. Në rastin e nje sistemi me kolektor Heat Pipe siperfaqja e duhur do reduktohet me nje sasie 25% duke pasur parasysh efiqencen e sistemit. Nxitjet Zbritja Tatimore Në përputhje me Legjin n. 63 e vitit 4/6/2013 ato qe instalojne Një sistemi diellor termik mund të përfitojnë nga një ulje e tatimi prej 65% (nga 1 janari 2014 reduktohet në 36%) nga Shpenzimet duke përfshirë edhe IVA-në. Kjo sasi, e ndarë në 10 vjet, është i zbritur nga IRPEF Fatura të energjisë termike Nga data 3 janar 2013 hyri në fuqi me Dekretin Ministror 28/12/12 i cili siguron ofrimi i stimujve nga GSE, menaxheri i Shërbimeve Energjetikë, për ata që kryejnë ndërhyrje per efiqentimin e energjise. Llogaritja e stimujve, në rastin per sistemin diellore termike, është shumë e thjeshtë: “Siperfaqja Kolektorit X 170,00 € X 2 vjet” Këto reduktime nuk janë cumulative ACS Uji i nxehte I brendshëm Për ujë të nxehtë do të thotë uji i nxehtë qe përdoret nga banesat civile në kuzhinë dhe banjo. Konsumi brendshëm mesatar te ACS është 40-60 litra për person në ditë, rreth 200-250 litra në ditë për një familje prej 4/5 persona. Duke lidh me sistemin e prodhimit e ACS edhe nje makine larje dhe / ose pjatalarëse, nevoja rritet : • makinë larëse: 20 litra / ditë (një lavazh ne dite) • pjatalarëse: 20 litra / ditë (një lavazh ne dite) Temperatura e ujit të nxehtë në sistemin e shperndarjes qe ushqen çezmat individuale, nuk duhet të tejkalojë 60 ° C. Në temperature me të larta, guri gëlqeror bien më lehtë dhe depozitohet në tubat por edhe në pajisjet duke shkaktuar akumulimin e dëme serioze. Një temperaturë prej 45 ° C është e mjaftueshme në shumicën e rasteve të shmangur probleme të tilla. Ngrohje Një sistem i ngrohjes eshte nje sistem termik per prodhimin dhe shpërndarjen e ngrohjes. Sistemi mund të jetë i ‘centralizuar’ nje bojler i vetme për me shume përdoruesit ose ‘Autonome’ në shërbim të një përdorues të vetëm. Në rastin e fundit Bojleri gjithashtu prodhon ACS. Sistemet më të zakonshëm që përdoren për të përhapur të ngrohjes në shtëpi janë: • sistem ngrohrje me radiatorë: temperatura e ujit në qarkullimi duhet të jetë > 50 ° • sistem ngrohje underfloor ose qe përhapet nëpërmjet ngrohjes rrezatues Dhe Spiralet e vendosura më poshtë në trotuar, temperatura e ushtrim është rreth 30 ° / 40 ° Nxetesija Metoda më e përhapur për gjenerimin e ngrohjes është për të djegur një karburantit ne nje kazan (nafte,metan,GPL) ose rezistenca elektrike. Ngrohja është përdorur për të ngrohur ujë që është i rënë fyellit për lokalet destinacion përmes kanaleve të duhura. Përdorimi i këtyre djegëse çon, siç ne di, ne kostot me te larta operative dhe një të fortë ndotje mjedisore. Një familje prej 4 personave rezidentë në Lazio konsumon rreth: 1.485 metra kub të gazit metan në vit * arriti në 896,00 € në vit ** Dhe hyjnë në atmosferë 2,9 ton CO2 *** Pag 2 Ekziston në natyrë një burim i pashtershëm i ngrohjes dhe të energjisë dhe qe nuk na kushton asgjë: Dielli Ne mund të përfitojnë nga ky burim i pashtershëm i energjisë perms disa sisteme, konceptualisht te thjeshtë, te cilat shfrytëzojne rrezatimin Kolektori diellor piano Kolektor diellor piano përbëhet nga një trup i zi thithes brenda të cilit rrjedh një lëng. Sipërfaqja e errët ka funksionin te kapin energji e radiuar nga dielli dhe e transferon në nje formë energji termike te lëngu dhe nje mbulim selektiv transparent ne nje xham zbutur nga ana e diellit ka Funksioni te kufizojne humbjet nga rrezatimi ne drejtim te mjedisit. Struktura është e izoluar ne menyre te përshtatshme në muret anësore dhe mbi mur kundërt me atë të marrjes së rrezatimit Kolektor diellor me tub vakum Tube l vakum –Heat Pipe, është i përbërë nga dy cilindra xhami një zhvillohet brendatjetrit. Kapaciteti absorbues i rrezatimit diellor është më i madh se 90 % . INTERSPACE mes dy cilindra është nën vakum , për të eliminuar humbjen e nxehtësisë nga përçueshmëri . Head-Pipe është cilindri i uritur prej metali të ngrohjes (zakonisht është bërë nga bakri) , të vendosur brenda tub vakum , në të cilën Brenda ka një nje leng jo -toksike ( glycol ) . Operacioni është i bazuar në transferimin e nxehtësisë përmes avullimi dhekondensimi i këtij lëngu . Lëngu është i pranishëm në pjesën më të ulët ( 5) dhe avullohet në temperaturat të ulëta , duke marrë ngrohjesnga kolektori ( 1) . Avull që është krijuar arrijne ( 3 ) në fjalë të kokës e Head Pipes- ( 2 ) , ku ai kondensohet duke ngrohur në lëngun që rrjedh në kolektor . Lengu I kondensuara kthehet në pjesën e poshtme ( 4) për të përsëritur ciklin. Risi e kësaj sistemi është se lëngu i brendshëm vaporizon tashmë në temperatura të ulëta , duke bërë thithjen optimale dhe transmetimin e nxehtësisë . PAG 3 Serbatori akumulimt I Integruar Shfrytëzon dallimin në mes të densitetit të transferimit të lëngjeve të nxehtë dhe ngrohjes ftohtë: Ngrohur nga dielli lëngu ka tendencë për të shkuar deri lart për shkak të saj rëniet densitet, kalon në serbator duke transferuar ngrohje, dhe atëherë kthehet në kolektor përmes tubave te kthimit Serbatori I akumulimit Lëngu zgarë transferon nxehtësinë e saj në ujë të përmbajtura në Serbatori I akumulimit me anë të një spirales. Lëngu zgarë, mbase qe ka dhanë ngrohjen, kthehet për tëk kolektori diellor. Uji i serbatorit stratifikon ne Funksion te temperaturës ( me e ngrohtë në krye dhe me e ftohtë në fund) për dendësi të ndryshme. Nga pjea e sipërme të serbatorit është tërhequr uji për përdorimet e parashikuar. Në pjesën e poshtme ka hyrjen per furnizimit me ujë. Nëse tek serbatori nuk arrihet temperatura e kërkuar, uji, përmes spirale e sipërme, është kaluar nëpërmjet kaldajes, në të cilen temperatura arrijne tek objektiv përpara se të përdoret. Një izolim i mire serbatorit siguron një kontribut vazhdueshëm me ujë të nxehte. Qarkullimi natyrore Përdorin dallimet në dendësi mes lëngut të termokunduktorit nxehtë dhe të ftohtë: kur ajo është e ngrohur nga dielli ajo pritet për të shkuar përpjetë, sepse dendësia zvogëlohet, kalon në serbator vendosur mbi serbatorin duke transferuar e nxehtësisë, qe pastaj të kthehen në kolektor nëpërmjet tubave te kthimit. Qarkullimi detyruar Kjo është një sistem i mbyllur. Pozicionimi i kolektorëve është transferimi tërësisht falas nga njëri prej serbatoreve dhe qarkullimin e lëngjeve termovektorial është sigurohet nga prania e nje pompe (qarkullimi i detyruar) Qarkullimi natyrore Avantazhet: • nuk ka nevojë për energji elektrike; • nuk kërkon rreshtim; • ka një kosto. Qarkullimi detyruar Avantazhet: • Vetëm koleksionist është i ekspozuar; • Disponueshmëria e lartë e ujit të nxehtë; • Aftësia për të ndërfaqe me sistmin e ngrohrjes.

  Continua...
 • Medicul de familie si Medicul de Garda Drepturi si Taxe

  • 10/05/2015

  Ce orar trebe sa respecte Medicul de Familie? Medicul de familie observa orele saptamani care sunt: in zilele de munca de la ora 8:00 la ora 20:00,si in zilele de sarbatori de la ora 8:00 la ora 10:00. Daca ai nevoie de medic in afara orarului? in afara orarului persoane trebe sa mearga la medicul de garda. La medic trebe sa stau la rand cca sa obtin o visita? Cu excep?ia cazurilor de urgen??, care ar trebui s? se acorde în mod normal prioritate,vizitele sunt efectuate în cabinetul medical, de regul?, printr-un sistem de rezerva. Pot sa merg sambata la clinica pentru o vizita? In ziua de sambata nu este necesar ca medicul sa sa ramana in clinica pettru a face vizite, vizitele se pot face la domiciliu cerute pana la ora 10:00 in aceasi zi. În cazul în care medicul nu este acolo, cum face doctorul de garda? Serviciul Regional de Urgen?? Medical? (Service a continuitatii asistentei medicale) ofera ingrijire a sanatatii pentru situa?ii de urgenta pentru rezidenti in orele cand nu sund pediatri din medicina generala. Cum se ia legatura cu ei? Se poate lua legatura prin apel telefonic. Servitiu este impartit in doua nivele : Ascultarea posturilor de radio centrale ?i regionale si Centrul de ascultare Este scris punctul focal utilizatorilor pentru TOATE cererile.Centrul medical are sarcina de a evalua cererile ?i s? ofere r?spunsuri: 1) consiliere telefonic? ?i monitorizarea, dup? caz, dac? este necesar. 2) trimiterea medicului cel mai apropiat la domiciliu. 3) transmiterea cererii, în caz de necesitate, la serviciul de urgen?? 118 pentru a trimite un vehicul de urgen??. Cum se decide trimiterea medicului la domiciuli? Este responsabilitatea medicului pentru a determina dac? vizita acasa este necesara.Sta?iile periferice, distribuite pe teritoriul, sunt sediile unde stau medici si fac visitele la domiciliu luand indicati de la centru de ascultare. Cum intervine Medicul de Garda? Dupa ce medicul a visitat pacientu pot: 1) prescrie medicamente pentru tratamentul de urgen?? ?i pentru acoperirea unui ciclu de tratament care nu este mai mare de 48/72 ore. 2) atesta ca boala s? treac? in 3 zile lucratoare. 3) s? propun? spitalizare de urgen??, dac? este necesara. Dar Medicul de Garda poate sa faca tot ce poate face Medicul de Familie? Medicii nu pot prescrie continuitate a testelor de îngrijire ?i vizite de specialitate nici sa scrie alte retete , inclusiv la externare.Medicul evalueaz? cererile formulate de c?tre utilizator ?i, în acela?i timp, înregistreaz? datele ?i informa?iile de pe panoul informativ pe scheda centrala.În caz de anchete privind starea clinic?, medicul prin întreb?ri specifice, aceasta trebuie s? identifice nivelul de urgen?? ?i, prin urmare, poate: de a oferi linie telefonic? de consiliere de s?n?tate (situa?ie clinic? ne-urgente) pentru g?si necesitatea de interven?iei medicale la domiciliul pacientului (situa?ie clinic? de urgen??); transfera apelul la 118, daca se constata necesitatea de interven?ie în caz de urgen?? (de s?n?tate de urgenta) în cazul in care situa?ia clinic? nu este urgent?, medicul se refer? pacientului pentru a monitoriza efectele terapiei sau recomandat a urm?ri evolu?ia simptomelor clinice (monitorizare telefon).

  Continua...