2.000 migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi otto mesi. Lampedusa: -60% di turisti

Il 2014 rischia di diventare l’anno record per gli immigrati deceduti in naufragi: 1.991 nei primi otto mesi del 2014. Secondo Fortress Europe, dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell’Europa almeno 21.344 persone, di cui 2.352 soltanto nel corso del 2011, almeno 590 nel 2012, 801 nel 2013 (i dati, aggiornati al 14 settembre 2014, si basano sulle notizie censite negli archivi della stampa internazio...


Ang imigrasyon ay isa sa mga kumplikado at laganap na problema ng lipunan

Hanggang ngayon ay pinagaaralan at inoobserbahan par rin ang mga kadahilanan at ang mga dulot na nauugnay dito.   Hindi lahat ay nakakaintindi sa tunay na importansya nito sa lipunan at kadalasan itong naiisantabi at di nabibigyan ng karapatdapat na ukol. Sa kabilang banda, hindi rin nabibigyang pansin ang mga mamamayang salat sa pag-unawa sa ating lingwahe na nagiging dahilan upang hindi lubos na mai...


Imigra?ia este unul dintre fenomenele sociale cele mai problematice ?i mai complexe, ?i chiar ?i ast?zi se studiaz? cauzele ?i c

Nu toat? lumea, din p?cate,  reu?e?te s? în?eleag? importan?a inerent?, subestimând aspectele importante. Pe de alt? parte, de multe ori nu reu?im a da informa?ii de baz? cu privire la reglement?rile noastre, la oameni care nu în?eleg limba noastr?;  în ziua de azi înc? se mai registreaza, în ?ara noastr? ?i în multe alte ?ari, rata mare a intolerabilit??ii din partea societ??iilor împotriva migra...


konsumer a colori, in Hindi

???????? ?? ‘???? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???. ?? ??? ???? ??, ????????? ??, ????? ?????? underestimating, ????? ????? ??? ??? ????. ????? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???, ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ???? ?? ??? ????. ??? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ?? ????, ?????? ?????????? ?? ????? ???...


VADEMECUM INFORMATIV TE MJEKUT FAMILJAR

Mjeku i familjes respekton  keto orare javore: gjatë ditëve të javës nga ora 8 deri ne 20; në ditët para festave 08:00-10:00; jashtë këtyre orarëve duhet të kerkohet asistence tek emergjenca mjekësore. Përveç në rastet e urgjencave, vizitat në zyrën e mjekut janë kryer, zakonisht, përmes një sistemi prenotimi. Vizitat në shtëpi duhen  të kërkohen brenda 10 orëve dhe, nëse po,...